Pianostämning

Pianostämning

Jag har tre års utbildning och mer än tio års erfarenhet  som pianostämmare och utför stämningar av pianon och flyglar åt privatpersoner, kyrkor och skolor.

Även mekanikjustering och reparationer vid behov.
Priser inklusive moms f o m 2020-06-01:


Stämning: 1750 kr

Inkluderar resa inom Nyköpings och Oxelösunds tätorter.

Utanför Nyköping/Oxelösund debiteras milersättning

á 50kr/mil.

Mekanikjustering (timpris): 750 kr/tim

Jannes uppdragningspaket: 2125 kr

Inkluderar uppdragningar till rätt pitch och en vanlig stämning.

Jannes mekanikjusteringspaket: 2125 kr.

En mekanisk justering av de vanligaste delarna i en pianomekanik utföres samt en vanlig stämning av pianot. Mekanikjusteringen omfattar bl a justering av spelarluft, hammarnas träffpunkt mot strängen, utlösning och fångning, efter behov.


Jag har även en del reservdelar om mekaniken i ditt piano är trasig, likaså har jag strängar till diskanten (bassträngar specialbeställer jag).


Jag är upplärd att stämma hela pianot utan elektroniska hjälpmedel, men använder numera ibland ett stämprogram då det ger ett något jämnare resultat. Se nedan.Här följer lite mer information om hur det går till att stämma ett piano eller en flygel samt svar på en del vanliga frågor om pianostämning.

Frågor och svar om pianostämning

1. Hur ofta behöver jag stämma mitt piano?

För ett vanligt piano som står hemma räcker ofta en stämning per år om man inte har väldigt höga krav på perfekt stämning. Under året kommer pianot att stämma ur sig periodvis men kan mycket väl återhämta sig. Typiskt är att sen-sommaren innebär en stor förändring, inte bara för oss människor, utan även för ett piano. Då brukar det stämma sämre, men om man står ut med det brukar det komma tillbaka och kunna stämma ganska bra senare på hösten. Då är det bra att stämma pianot, för att bibehålla stabiliteten ett år till.

2. Vilken årstid ska jag låta stämma pianot?

Det är ofta bra att stämma pianot under senare delen av hösten då värmen inomhus kopplats på. Då är luften lite torrare och sensommarens fukt har torkat ut. Det går även bra att stämma instrumentet under våren, efter det att vinterns riktigt torra luft har ersatts av en något fuktigare vår-luft.


3. Hur lång tid tar en stämning?

Det är lite olika beroende på piano och vem som stämmer. När någon frågar mig brukar jag svara att det tar ungefär två timmar. Det gäller för en ren stämning utan andra jobb som t ex en trasslande mekanik eller om pianot är väldigt lågt (eller högt) i pitch (mer än 2Hz fel). I så fall måste en eller flera s.k. uppdragningar göras först för att komma i närheten av rätt tonhöjd.

 4. Hur går en stämning till?

Varje ton i ett piano består av en, två eller tre strängar beroende på vilken ton. För diskant och mellanregister gäller tre strängar, för bastonerna gäller en eller två strängar. Det första som jag gör efter att ha lyft av locket på pianot och provspelat lite för att kolla den nuvarande konditionen, är att sätta dit en temperaturfilt. Den har till uppgift att tillfälligt dämpa de yttre strängarna i det tresträngade koret, så att bara den mittersta strängen ljuder vid spel. Temperaturfilten monteras från e till Bb1, ungefär 1 1/2 oktav. Därefter stäms a1 mot stämgaffeln, ofta till 440Hz, sedan a i lilla oktaven till ren ton mot a1. Sedan görs en temperering av tonerna e till f1. Tempereringen utjämnar alla ”fel” som egentligen vår vanliga musikaliska skala innehåller, och innebär att kvinterna görs lite för ”små” medan kvarterna görs lite för ”stora”. Görs detta korrekt kommer stora terser att svänga fortare och fortare i ett jämnt mönster (tersprogression), som används för kontrollyssning under stämningen i denna oktav. När tempereringen är rätt stäms resten av pianot med rena oktaver uppåt och nedåt. En viss ”stretching” av oktaverna är dock nödvändig för att de översta tonerna inte ska uppfattas för låga samt de nedersta bastonerna inte ska upplevas för höga. Stretching till ren kvint brukar vara lagom. Avslutningsvis tas temperaturfilten bort och de mittersta koren stäms rena.

Om jag istället använder ett stämprogram behöver inte temperaturfilten användas eftersom instrumentet då stäms från bas till diskant med hjälp av en filtkil och en dämarpinne. Först måste programmet veta hur just det aktuella pianot låter och därför spelar man in en del toner i bas och mellanregister. Programmet använder sedan denna information till att beräkna en ideal stretching för just detta instrument. Därefter kan man stämma hela pianot med början i basen.

5. Kan alla pianon stämmas?

Alla pianon har stämnaglar som kan justeras, men det är olika hur bra de är och framförallt hur bra de sitter fast i stämstocken. Stämstocken är en tjock träbit som stämnaglarna är fästade vid, och om stämstocken är skadad kan vissa naglar sitta så löst att stämningen inte håller. Det märks ofta direkt vid en stämning. Det som går att göra i det läget är att prova att byta till en större stämnagel, men om det är stora sprickor hjälper inte det heller. Att byta stämstocken är ett stort och dyrbart ingrepp som knappast lönar sig i dagens utbud av begagnade pianon.

 6. Kan stämapparater användas vid stämningen av ett piano?

Nuförtiden finns stämapparater (program) som klarar av att visa rätt tonhöjd för hela pianot med tillräcklig noggrannhet. Ibland använder jag ett sådant program, antingen för hela instrumentet eller för att sätta tempereringen. Resultatet upplever jag som något jämnare än att stämma på gammalt vis. Att stämma ett piano med en vanlig gitarrstämmare går dock inte alls beroende på deras onoggrannhet; de har en alldeles för dålig upplösning, ungefär med en faktor tio.

 7. Blir en stämning med stämapparat bättre än på gehör?

Med en van pianostämmare blir resultatet knappast bättre med en stämapparat än utan, möjligen något jämnare. Det rör sig om små skillnader, och en del menar att det personliga en duktig  pianostämmare tillför inte kan göras av en maskin. Man ska också komma ihåg att en stämapparat inte STÄMMER pianot utan bara visar rätt tonhöjd. En pianostämmare måste ändå stämma och sätta strängen på rätt sätt så stämningen håller så länge som möjligt.

Instrumentet som ska stämmas...

Temperaturfilten på plats

I basen finns bara två strängar per ton. Här används en kil för dämpning.

Hammare och dämmare i närbild.

Äldre hjälpmedel för att stämma ett piano

Nyare hjälpmedel för att stämma ett piano

Jan Johansson Musik & Ljudproduktion © 2020